Kalite

‍Birim Kalite Komisyon Üyeleri

Birim Danışma Kurulu

Birim/Bölüm AR-GE Komisyon Üyeleri

Kariyer Temsilcileri Listesi

Birim/Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcileri

Engelli Öğrenci Birim Akademik Danışmanı ve Öğrenci Temsilcileri

Fakülte Öğrenci Danışmanlıkları Listesi

‍Fakülte Yönetim Kurulu Kararları

Fakülte Kurulu Kararları

‍Birim İç Ve Dış Paydaşları Etki Önem Matrisi

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (22.11.2023)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (01.02.2023)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (11.10.2022)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (30.05.2022)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (16.02.2022)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (04.02.2022)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (15.12.2021)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (05.02.2021)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (16.09.2020)

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (30.12.2020)

Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları

Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı (31.10.2023)

Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı (22.10.2021)

Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı (30.03.2022)

Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı (06.10.2022)

  ÇAPRAZ AKRAN DEĞERLENDİRME RAPORLARI

Birim Kalite Faaliyetleri Çapraz Akran Değerlendirme Raporu (25.12.2023)

Birim Kalite Faaliyetleri Çapraz Akran Değerlendirme Raporu (09.06 2022)

Birim Kalite Faaliyetleri Çapraz Akran Değerlendirme Raporu (24.03.2021)

  BİRİM İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İyileştirmelerimiz

‍  ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

Birim Öz Değerlendirme Raporu (2023)

Birim Öz Değerlendirme Raporu (2022)

‍Birim Öz Değerlendirme Raporu (2021)

Birim Öz Değerlendirme Raporu (2020)

Birim Öz Değerlendirme Raporu (2019)

Birim Öz Değerlendirme Raporu (2018)

Birim Öz değerlendirme Raporu (2017)

İDARE FAALİYET VE  İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

İletişim Fakültesi 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesi 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesi 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesi 2020 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

İletişim Fakültesi 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İletişim Fakültesi 2019 Yılı İç Değerlendirme Raporu 

MEZUN DANIŞMA KURULU RAPORLARI

Mezun Danışma Kurulu Raporu

ÖĞRENCİ DANIŞMAN RAPORLARI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

Görsel İletişim Tasarımı

Gazetecilik

               AR-GE RAPORLARI

İletişim Fakültesi Birim AR-GE Raporu (2022)

İletişim Fakültesi Birim AR-GE Raporu (2021)

               MALİ RAPORLAR

Birim Mali Raporu (2021)

‍Akademik Personel Eğitimleri

Veri Analiz Sürecinde Maxqda Kullanımı Eğitimi

İdari Personel Eğitimleri

Personel Online İlişik Kesme Eğitimi

Yangın Söndürme Eğitimi

Narkotik Suçlarla Mücadele Siber Suçlarla Mücadele Aile İçi Şiddetle Mücadele Ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Faaliyetleri Eğitimi

Davranışsal Bağımlılık, Madde Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı ve Aile İçi Etkili İletişim Eğitimi

‍Uluslararasılaşma Faaliyetlerine İlişkin Göstergeler

Yazı İşleri Birimi İş Akış Şemaları

Talep Ve Şikayetler Süreci İş Akış Şeması

Fakülte Kurulu Ve Fakülte Yönetim Kurulu Süreci İş Akış Şeması

Evrak Kayıt Süreci İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Bakım Onarım Süreci İş Akış Şeması

Araç Tahsisi Süreci İş Akış Şeması

Muhasebe Birimi İş Akış Şemaları

Sürekli Görev Yolluğu Süreç Akış Şeması

Sürekli Görev Yolluğu Emekli Süreç Akış Şeması

Maaş Ödemeleri Süreç Akış Şeması

Kesenek Bildirimi Süreç Akış Şeması

Giyecek Yardımı Süreç Akış Şeması

Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri Süreç Akış Şeması

Ek Ders Ödemeleri Süreç Akış Şeması

Satın Alma Süreci Akış Şeması

Taşınır İş Akış Şeması

Öğrenci İşleri Birimi İş Akış Şemaları

Staj İşlemleri İş Akışı Şeması

Sınavlara İtiraz İşlemi İş Akışı Şeması

Mezuniyet İş Akışı Şeması

Mazeret Sınavı Süreci İş Akış Şeması

Yatay Geçiş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Yeni Kayıt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Kayıt Silme Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Belgesi Transkript Süreci İş Akış Şeması

Ders Program İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Ders Muafiyet İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Danışman Atama Süreci İş Akış Şeması

Personel Birimi İş Akış Şemaları

2547 Sayılı Kanunun 38. Madde Görevlendirme İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanunun 39. Madde Yurtdışı Görevlendirme İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanunun 39. Madde Yurtiçi Görevlendirme İş Akış Şeması

Açıktan Atama İşlemleri İş Akış Şeması

Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Alımı İş Akış Şeması

Askerlik Dönüşü Göreve Başlama İş Akış Şeması

Askerlik Sevk İşlemleri İş Akış Şeması

Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Şeması

Dekanlığa Vekalet İş Akış Şeması

Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması

Doçentlik Sınav Jüri Görevlendirme İş Akış Şeması

Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması

Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması

Fakültemizde Görev Yapan Personelin Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması

Fakültemizde Görev Yapan Personelin İstifa İşlemleri İş Akış Şeması

Fakültemizden Diğer Kurumlara Yapılacak Olan Naklen Atama İş Akış Şeması

Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanunun 13-B Maddesi Görevlendirme Süreci İş Akış Şeması

İntibak İşlemleri İş Akış Şeması

Müstafi Sayılma İşlemleri İş Akış Şeması

Personel İzin İşlemleri İş Akış Şeması

Pasaport İşlemleri ve Yetkililerin İmza Sirküleri İş Akış Şeması

Terfi İşlemleri İş Akış Şeması

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akış Şeması

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdam İşlemleri İş Akış Şeması

Misyon ve Vizyon

Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı‍

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı

Bölüm Başkan Yardımcıları Görev Tanımı

Bölüm Başkanları Görev Tanımı

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

Dekan Görev Tanımı

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı-1 Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı-2 Görev Tanımı

Fakülte Kurulu Görev Tanımı

Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Görev Tanımı

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

Öğretim Üyesi Görev Tanımı

Personel İşleri Görev Tanımı

Satınalma ve Tahakkuk Görev Tanımı

Taşınır Mal ve Kayıt Görev Tanımı

Tekniker Teknisyen Görev Tanımı

Yazı İşleri Görev Tanımı

 

                   

                    2023 YILI

Medya Okulum Projesi (26.12.2023)

                    2022 YILI

Medya Okulum Projesi (20.12.2022)

Hayal Et Dönüştür Projesi (26.05.2022)

Hayata Katıl (24.05.2022)

Bir Dokunuş Bin Gülüş (21.05.2022)

Psidia'yı Keşfediyoruz (22.05.2022)

Görme Engellilerle Sosyal Etkinlikler Projesi(21.05.2022)

Engelleri Birlikte Aşıyoruz (20.05.2022)

Dalışta Engel Yok (19.05.2022)

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası Etkinliği (18.05.2022)

Sende Zorbalığa Karşı Harekete Geçenlerden Ol! (17.05.2022)

Temiz Evler Gülen Yüzler (17.05.2022)

İletişimin Şifreleri (17.05.2022)

Eğirdir’de Bir Hareket, Ömürde Bin Bereket (15.05.2022)

Gölge Oyunu (15.04.2022)

Umuda Doğru (14.05.2022)

SDÜ'den Uzanan Eller (13.05.2022)

Bahar Şenliği (11.05.2022)

Dene ve Görün Genç Bilimler Projesi(10.05.2022)

Gülmeye Engel Yok Projesi (31.04.2022)

"Medya Okulum" Projesi (26.04.2022)

Mutlu Çocuk Mutlu Dünya (23.04.2022)

Geleceğimiz Güvende Projesi (22.04.2022)

Hedef Gökyüzü (22.04.2022)

Minik Eller Hastanesi (29.03.2022)

‍‍Yunus Polislerine İletişim Semineri (09.02.2022)

“Tekonolojiden Uzakta” (05.01.2022)

“Öğrenciler Sanal Müzelerle Buluşuyor” (03.01.2022)

Kuaförler Sizi, Kitaplar Ruhunuzu Güzelleştirsin (03.01.2022)

Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Çalışması (03.01.2022)

“Isparta’yı Betimliyoruz” (01.01.2022)

                  BASIN BÜLTENLERİ

Görme Engellilerle Sosyal Etkinlikler Basın Bülteni

Dalışta Engel Yok Basın Bülteni

İletişimin Şifreleri Basın Bülteni

Gölge Oyunu Basın Bülteni

Dene ve Görün Genç Bilimler Basın Bülteni

Mutlu Çocuk Mutlu Dünya Basın Bülteni  

Hedef Gökyüzü Basın Bülteni

                       2021 YILI

Şehitleri Tanımak Vazifedir (30.12.2021)

Doğanın Umudu Çocuklar (30.12.2021)

Genç Okurlar Yeşeriyor (28.12.2021)

Her Şey Bir Notayla Başlar (25.12.2021)

Mesleki Kütüphane (24.12.2021)

Afete Hazır Minikler (23.12.2021)

“Gelecek Ellerinizde” (23.12.2021)

Mobbinge Dur De! (23.12.2021)

Bir Çocuk Bir Toplum (22.12.2021)

Geleceğe Dokun (14.12.2021)

“Bir Teneffüs Bir Nefes” (13.12.2021)

“Otizmli Bireyler Hatıra Ormanı” (09.12.2021)

“Genç Fidanlar Geleceğin Fidanlarını Dikiyor” (03.12.2021)

“Down Sendromlu Çocuklarla ‘’Mutluluk Etkinliği’’ Projesi (22.11.2021)

Isparta 32 Spor Kurumsal İletişim (14.11.2021)

Kendine İyi Bak (12.11.2021)

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı ‘Doğal Afette Engel Sizsiniz’ (12.11.2021)

“Hacivat Karagöz Gölge Oyunu” (25.10.2021)

 2022 Yılı Birim Düzeyi Anket Raporları

2022 Yılı İletişim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi Genel (2022 Bahar)

2022 Yılı İletişim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi Eğitim (2022 Bahar)

2022 Yılı İletişim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi Hizmet (2022 Bahar)

2022 Yılı İletişim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi İletişim/Olanak (2022 Bahar)

 2021 Yılı Birim Düzeyi Anket Raporları

2021 Yılı İletişim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi Genel (2021 Bahar)

2021 Yılı İletişim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi Eğitim (2021 Bahar) 

2021 Yılı İletişim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi Hizmet (2021 Bahar)

2021 Yılı İletişim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi İletişim/Olanak (2021 Bahar)