Hakkımızda

2011 yılında kurulan SDÜ İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. I. ve II. Öğretim programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölüm içerisinde hem teorik hem de uygulamalı dersler ile öğrencilerin yeterli bilimsel ve mesleki donanımı kazanarak iş hayatlarına atılmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, Araştırma Yöntemleri ve Kurumsal İletişim ana bilim dallarından oluşmaktadır. Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nın temel çalışma alanları: Kitle İletişim Araçları, Halkla İlişkiler Metinlerinde Yazım Teknikleri, Pazarlama Teorisi, İletişim Teknolojileri, Örgütsel İletişim, Küresel İletişim, Siyasal İletişim, Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler Kampanyası Geliştirme’dir. Reklamcılık Ana Bilim Dalı’nın temel çalışma alanları: Reklam Stratejileri, Etkili Reklam ve Satış Stratejileri, Medya Planlaması, Reklamda Metin Yazarlığı ve Görsel Tasarım, Reklam Biçimleri, Reklamcılık ve Yeni Medya, Reklamcılıkta Etik ve Hukuk’tur. Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı’nın temel çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, İletişim Araştırmaları, Sosyal Bilimlerde Veri Toplama Yöntemleri, Yeni Medya Araştırmaları, Büyük Veri, Nitel ve Nicel Araştırmaları, Araştırma Yöntemlerinde Uygulama ve Analiz, Bilgisayar Tabanlı Veri Analiz Programları’dır (SPSS, AMOS vs.). Kurumsal İletişim Ana Bilim Dalı’nın temel çalışma alanları: Kurum Kültürü ve Örgütsel Davranış, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İtibar, Yönetim İletişimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi ve Etik, Kurum İçi İletişim’dir.