Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (GİT) hem teorik hem de uygulamalı dersleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde gelişen yeni medya teknolojilerinin gerektirdiği iletişim becerilerinin ve görgülerinin genç bireylere kazandırılmasını amaçlamaktadır. İlk öğrencilerini 2020-2021 eğitim öğretim yılında alan GİT Bölümü’nde aynı adla bir anabilim dalı bulunmaktadır. GİT Bölümü’nün 4 yıllık ders içerikleri teorik temeller üzerinde özellikle uygulamalı eğitime dayanmaktadır.

Akademik Analizler