Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Gazetecilik Bölümü teorik ve uygulamalı dersleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde gelişen gazetecilik pratiklerinin gerektirdiği iletişim becerilerinin ve görgülerinin genç bireylere kazandırılmasını amaçlamaktadır. İlk öğrencilerini 2017-2018 eğitim öğretim yılında alan Gazetecilik Bölümü’nde Genel Gazetecilik ABD, Bilişim ABD ve Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD olmak üzere üç anabilimdalı bulunmaktadır.