Sinema Anabilim Dalı

ABD Hakkında

Hem bir sanat, hem de bir popüler kültür ürünü olarak kabul edilen sinema, çağdaş kültürü sorgulayabilmek ve çözümlemek için değerli bir malzeme sunmakta ve iletişim bilimleri alanında giderek artan bir öneme sahip olmaktadır.

Bu anabilim dalında, sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilmek, kodlarını çözümleyebilmek ve onu diğer medya metinlerinin içinde farklılığıyla birlikte değerlendirebilmek amacıyla çeşitli kuramsal dersler ve aynı zamanda sinemanın işleyişini ve oluşum sürecini anlayabilmek için pratik dersler bulunmaktadır.

Sinema Tarihi ve Türk / Dünya Sineması alanı, yalnızca bir kronoloji sunmaktan öte, sinemanın tarihi içerisinde toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal olarak nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini incelemeyi amaçlamaktadır.

Film Kuramları alanı ise, filmleri anlamak / anlamlandırmak için şimdiye kadar geliştirilmiş ve kullanılmış çeşitli kuramları gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.

Film Eleştirisi Film Kuramları ile birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Filmlere eleştirel olarak nasıl bakılabileceğinin üzerine dayalı bu alanda, Film Kuramları’nda incelenen kuramların nasıl uygulandığının örnekleri incelenecek ve öğrencilerin bu kuramları kullanmaları istenecektir.

Anabilim dalındaki pratik ağırlıklı dersler ise belgesel, kısa film ve video yapımlarına odaklanmaktadır. Ancak bu dersler, kuramsal bilgiyi de içereceklerdir. Bir belgesel film yapabilmek için çok güçlü bir kuramsal altyapı gerekmektedir, bu nedenle film yapımı dersleri kuramsal ve pratik olmak üzere iki bölüme ayrılacaklardır. 

Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 14470