Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ramazan ERDEM  Dekan V.
Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU  
Prof. Dr. Abdullah KAPLAN  
Prof. Dr. Ali TÜRK  
Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL    
Doç. Dr. Aygen OKSAY  
Dr. Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR     
Prof. Dr. Ümit ARKLAN           Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR Gazetecilik Bölümü Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Arzu GÜRDAL Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan AKSOY            

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanı 
Yayın Tarihi: 11/04/2012
Okunma Sayısı: 11407