Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

 

ABD Hakkında

Günümüzde iletişim disiplini sürekli gelişim ve değişimin yaşandığı, örgütsel rekabetin her geçen gün daha da büyüdüğü, her alanda yeni yatırım ve atılımların gerçekleştirildiği bir ortamda varlığını devam ettirmektedir. Kurumlar bu yeni koşulların doğurduğu iletişim problemlerini çözmek ve paydaşları ile etkileşime geçmek için birçok teknik kullanmaktadır. Reklam faaliyetleri bu iletişim tekniklerinin en önemlilerinden biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda pazarlama iletişimi çalışmaları kapsamında reklam, ilgili ürün ya da hizmetin tanıtılması ve satılmasında, reklam veren, reklam ajansı, hedef kitle, reklam ortamları gibi pek çok olgunun yönetilmesinde kurum ve tüketici arasında bir iletişim köprüsü oluşturan bir iletişim disiplini olarak ele alınmaktadır. Bu yönüyle reklamcılık gerek sektörün istek ve beklentileri gerekse bilimsel çalışmaların uygulamaya kazandırılması doğrultusunda önem kazanmaktadır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde Reklamcılık derslerinde öğrenciler kuramsal bilgilerin –pazarlama, işletme, yönetim, hukuk vb.– yanı sıra reklamcılık konusunda özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve uygulanabilir kampanyaların planlanması, hazırlanması –yaratıcı düşünce, reklam yazarlığı, medya planlama, reklam kampanya uygulamaları, tüketici davranışları, reklam fotoğrafçılığı, marka yönetimi, reklamda görsel tasarım vb.– gibi mesleğe hazırlayan dersler  almaktadır. Bu alanlarda yetkinlik kazanan öğrencilerin, mezun olduklarında sektörde iş yaşamının gerekliliklerini kazanmış yetki bireyler olmaları           hedeflenmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık Anabilim Dalı’nın temel çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • Reklam Stratejileri
  • Etkili Reklam ve Satış Stratejileri
  • Medya Planlaması
  • Reklamda Metin Yazarlığı ve Görsel Tasarım
  • Reklam Biçimleri
  • Reklamcılık ve Yeni Medya
  • Reklamcılıkta Etik ve Hukuk

 

Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 12253