Kurumsal İletişim Ana Bilim Dalı

 

ABD Hakkında

İlk olarak 1997 yılında Erasmus Üniversitesi Rotterdam İşletme Okulu’nda Prof. Dr. Cees van Riel’in girişimleri ile özgün bir disiplin olarak ele alınan Kurumsal iletişim, işletmelerin ve kuruluşların çeşitli iç ve dış izleyicilerle iletişim kurma biçimlerini ve bu iletişimi yönetme süreçlerini ifade eden bütünleşik bir süreçtir. Kurumların kilit paydaşları, müşterileri, çalışanları, medya, toplum, kamu karar vericileri ve diğer üçüncü taraf izleyiciler (STK ve meslek örgütleri gibi) ile etkileşime geçtikleri süreçlerin tamamında kurumsal iletişim disiplini ile faaliyet göstermesi gerekir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde Kurumsal İletişim derslerinde öğrenciler, kurumsal ikilemleri çözmek için pazarlama, iletişim ve halkla ilişkiler tekniklerinin yönetimi, stratejik planlama ve stratejik iletişim planlarının uygulanmasına yönelik teorik ve uygulamalı dersler alırlar. Kurumların paydaşlarını tanımlama, paydaşlarla etkileşime geçtikleri alanları tanımlama ve iletişim biçimlerin yönetme, kurumlarda lider ve yönetici iletişimi, örgütsel iletişim ve kurumsal pazarlama iletişimi gibi alanlarda yetkinlik kazanırlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kurumsal İletişim Anabilim Dalı’nın temel çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • Kurum Kültürü ve Örgütsel Davranış
  • Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İtibar
  • Yönetim İletişimi
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi ve Etik
  • Kurum İçi İletişim
Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 11650