Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı

 

ABD Hakkında

Geliştirilmiş tüm Halkla İlişkilerde Proje Yönetim modelleri Araştırmayı öncelemekte ve üretilen iletişim mesajlarının doğruluğunu araştırmanın yetkinliğine bağlamaktadır. En geniş anlamıyla, iletişim araştırması, çoğunlukla teorik temelli bir perspektiften ancak giderek artan ampirik temelli yöntemlerle; herhangi bir biçimde ve herhangi bir konuyla ilgili iletişimi çevreleyen faktörleri belirlemek, keşfetmek ve ölçmekle ilgilidir. Bir çalışma alanı olarak İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI, veri toplama ve işlemeye odaklanan ve birçok düzeyde iletişimin karmaşıklığını anlamaya yardımcı olacak teoriler geliştirmeyi hedefleyen bir disiplindir. Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı’nda çalışılan teorik ve uygulamaya yönelik konular başta halkla ilişkiler olmak üzere hem iletişim disiplininin tüm alanları hem de sosyal bilimlerin ilişkili alanlarına yönelik öğrencilerin gelişimlerinde veri ve bilgi kaynaklı bir araştırma sistematiği geliştirmeyi hedeflemektedir.
Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı’nın çalışmaları ile sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, nicel ve nitel veri toplama teknikleri, büyük verinin analizi ve işlenmesi, araştırma etiği gibi alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerce verilen kurslarla, öğrencilerin dört yıllık lisans programını bitirdiklerinde, gerek kamu gerekse özel sektörde karşılaşacakları iletişim problemlerinde araştırma yöntem ve teorilerinde faydalanabilmeleri için gerekli donanıma sahip olmalarına yönelik dersler verilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık Anabilim Dalı’nın temel çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • Bilim Felsefesi
  • Bilimsel Araştırma Metodolojisi
  • İletişim Araştırmaları
  • Sosyal Bilimlerde Veri Toplama Yöntemleri
  • Yeni Medya Araştırmaları
  • Büyük Veri
  • Nitel ve Nicel Araştırmaları
  • Araştırma Yöntemlerinde Uygulama ve Analiz
  • Bilgisayar Tabanlı Veri Analiz Programları (SPSS, AMOS vs.)
Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 9490