Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (GİT) hem teorik hem de uygulamalı dersleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde gelişen yeni medya küresinin gerektirdiği iletişim becerilerinin ve görgülerinin genç bireylere kazandırılmasını amaçlamaktadır. İlk öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim yılında alacak olan GİT Bölümü’nde aynı adla bir anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde bir Doçent Dr. ve iki Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.

GİT Bölümü’nün 4 yıllık ders içerikleri teorik temeller üzerinde özellikle uygulamalı eğitime dayanmaktadır. Multimedya, grafik, illüstrasyon, animasyon, fotoğraf ve video gibi alanlarda yaratıcı hareketli grafik, mobile uygulama ara yüzü, web tasarımı, yaratıcı yönetmenlik (reklam), sanat yönetmenliği, görüntü yönetmenliği, prodüksiyon, post-prodüksiyon, planlama ve organizasyon, proje yönetimi, reklam filmleri, yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarının kullanımına ilişkin alanlar, yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı iletişim araçları kullanımına ilişkin alanlar, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları ile ilgili alanlar, tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, stratejik düşünme, siber kültür bilgi ve altyapısı, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, konsept geliştirme/kavramsal düşünme, marka tasarım yönetimi, kurum kimliği tasarımı oluşturma, marka konumlandırma, markalaşma sürecinde reklam mecralarının seçimi ve kullanımı, dijital medyum entegrasyonu vb. alanların kullanımı ile ilişkili alanlar, bilişim ve iletişim sektörünün, reklam ajanslarının, kurumsal iletişim departmanlarının her biriminde hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, etik değerlere bağlı, dünya ve özellikle de ülke gerçeklerinin farkında olan ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmış görsel tasarımcı, çizgi film, film uzmanı ve yeni medya uzmanı, yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Teknolojiyle birlikte gelişen ve yukarıda sayılan tüm meslek alanlarında mezunların iş bulma ve alanlarında yararlı işler yapma olanakları mevcuttur.

Yayın Tarihi: 07/08/2020
Okunma Sayısı: 1871