Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

 

ABD Hakkında

Bu anabilim dalı, gazetecilik mesleğinin kuramsal çerçevesini, temel ilkelerini, haber üretim süreci ile türler bağlamında birbirinden farklılaşan gazetecilik uygulamalarını konu almaktadır. Haberin doğası, haberin gerçekle ilişkisi, farklı iletişim ortamlarında haber biçimleri, basının toplumsal işlevleri, medya ve iktidar ilişkileri, yurttaş gazeteciliği, değişen teknolojiyle birlikte dönüşen habercilik anlayışı, haber metinlerinin çözümlenmesi, haber sosyolojisi, haberin hukuki boyutları ile haber etiği ve bu alandaki bilimsel araştırmaların takip edilmesi ile yenilerinin gerçekleştirilmesi yine bu anabilim dalının çalışma alanlarıdır.

Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 12313