Bilişim Ana Bilim Dalı

ABD Hakkında

 

Verinin belli amaçlar için toplanmasını, işlenmesini, iletilmesini, yayınlanmasını, saklanmasını, veriyi bir bilgi haline getiren işlevleri ve bunları yerine getirecek yöntem, aygıt ve sistemleri ve bu sistemlerin toplum ve birey üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel bir araştırma alanı olan bilişim ve onunla iletişim sektörü arasında bağlantıyı kuran bilgi teknolojileri bu anabilim dalının başlıca konularıdır.

Basının teknolojiyi kullanması matbaa teknolojisinin kullanılması, bu bağlamda iletişiminde kitleselleşmesinin yolunu açarken iletişim teknolojilerinde gerçekleşen sürekli değişim bu alana yeni teknolojilerin girmesini de sağlamıştır. Böylece bu süreç zaman içerisinde radyo, televizyon ve İnternet uygulamaları çerçevesinde masaüstü ve dijital yayıncılığa da dönüşmüştür. Yayıncılığın her aşaması masa başında gerekli ve bütünleşik teknolojik donanımı gerektirmekte hatta bireysel ve anında yayıncılık giderek yaygınlaşmaktadır. Bilişim anabilim dalında hem masaüstü yayıncılığın tekniklerini incelemek ve gelişmelerini takip etmek hem de yaygınlaşan bir teknoloji olarak dijital yayıncılık anlayışının toplumsal, siyasal ve hukuksal süreçleri ve sonuçları incelenmektedir. Öte yandan masaüstü yayıncılıkla birlikte dijital yayıncılık konusunda bilimsel çalışmaların yapılması da bu anabilim dalının konusudur.

Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 9409