11 Aralık 2018 Salı

Radyo - Televizyon Ana Bilim Dalı

14538 defa okundu

ABD Hakkında

Radyo - Televizyon Anabilim Dalı, çağdaş teknolojilerden yararlanarak radyo ve televizyon programcılığını, program yapımcılığını ve yayıncılığını geliştirmek amacıyla araştıran, öğreten ve kamuya aktaran bir alandır. Bu anabilim dalında kitle iletişim ortamlarının teknik yapısı, işleyişi, kamera ve aydınlatma teknikleri, ses-kayıt ve video kurgu teknikleri ile görsel, işitsel ürünlerin üretim ve yayın sürecini içeren teknik eğitimin yanında iletişim biliminin dayandığı temel kuramlar, iletişim bilimiyle etkileşim halinde bulunan diğer bilimler, meslek etiği, bu alanın hukuksal dinamikleri gibi kuramsal dersler bulunmaktadır.

Bu anabilim dalında yine kitle iletişim teknolojilerinin çağın getirdiği yeniliklerle birleştirilerek internet tabanlı uygulamalarda kullanımı  (internet üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığı), çevrimiçi (online) iletişimin kuramsal yaklaşımları (liberal ve eleştirel) ile birlikte verilecektir. 

           

Adres:
Süleyman Demirel Üniversitesi
Ertokuş Bey Derslikleri
A Blok K:2
Doğu Kampüsü Çünür / ISPARTA

 

P: iletisimf@sdu.edu.tr
T: +90 246 211 83 41
F: +90 246 211 83 45