Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

 

ABD Hakkında

Reklamcılık ve Halkla İlişikiler birbiriyle yakın ilişki içinde olan iki disiplindir. Reklamın etki alanı gün geçtikçe artmaktadır. Bugün işletmeler hem kendilerini hem de ürün ya da hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırabilmek ve tanıtabilmek için reklamı kullanmaktadırlar. Ancak reklamlar da yalnızca kendini fark ettirdiği sürece algılanır ve hedef kitle tarafından hatırlanır. Böylesi reklamları ortaya koyabilmek herşeyden önce stratejik düşünceyi gerektirir. Bunun için de hedef kitle, pazar, rakipler, marka gibi unsurların iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde açılan Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı işte bu unsurlardan yola çıkarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, çağın gerekliliklerine uygun, gelişime ayak uydurabilecek, multi-disipliner düşünebilen, geniş teorik bilgiye sahip ama aynı zamanda da bunu uygulamaya dökebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 10718
Akademik Takvim
Doküman Arşivi
İfade Dergisi
Kampüs Doğu Batı Gazetesi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Radyo