2023 YKS Sonuçlarına Göre Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü Tercih Edecek Öğrencilerin Dikkatine

  1. Bölümümüzde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmamaktadır
  2. Bölümümüzde staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak staj yapabilmektedirler.
  3. Bölümümüzde derslerimiz teorik ve uygulama temelli olup, mesleğin gerektirdiği ekipmanlar Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü atölyesi olan Tayfa Film Atölyesi'nden ve fakülte içerisindeki diğer bölüm atölyelerinden temin edilebilmektedir.
  4. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.
  5. Bölümde Radyo-Televizyon Anabilim Dalı ve Sinema Anabilim Dalı olarak iki anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Radyo, Televizyon ve Sinema programının amacı, iletişim alanına ilişkin yaklaşımlara hâkim, ülke ve dünya gerçeklerini kavrayan, sektörün gereklerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, radyo, televizyon ve sinema alanında çok farklı kademelerde uzmanlaşabilecek, meslek etiğine bağlı iletişimciler yetiştirmektir.
  6. Bölümümüz Süleyman Demirel Üniversitesi'nin merkez yerleşkelerinden olan Doğu Yerleşkesinde, Ertokuş Bey (Merkezi) Derslikleri içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
  7. Ders saatleriniz dışında kalan boş zamanlarınızda ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda geçici işlerde çalışarak hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanıp iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmenize katkıda bulunmanızı sağlamak üzere üniversitemizin Radyo Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (RATEM), Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) gibi birimler de dahil olmak üzere tüm akademik ve idari birimlerde sizlere iş imkânı sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimizin temel görevi; basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde ve eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışarak  birimlerdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmaktır. Daha ayrıntılı bilgi için SDÜ Kısmı Zamanlı  Öğrenci Çalışma Yönergesi'ne tıklayınız.
  8. Üniversitemizde;  500 öğrencimize yemek bursu tanımlanmaktadır. Burs ilanları eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Üniversitemizin ana sayfasında ve öğrencilerimize e-posta yoluyla duyurulmaktadır. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin "SDÜ Net"  üzerinden  online başvurularını yapıp süreci takip etmeleri gerekmektedir. Yemek bursu günde bir öğün olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca üniversitemiz "SDÜ Askıda Yemek" sloganı ile bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir.  Bu çerçevede oluşturulan bilgisayar uygulaması ile  gönüllü katılımcılarımızın maddi katkıları bir havuzda toplanmakta ve sadece yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerimize "askıda yemek" olarak takdim edilmektedir. 
Yayın Tarihi: 14/07/2023
Okunma Sayısı: 632