Hakkında

Bölümde Radyo-Televizyon Anabilim Dalı ve Sinema Anabilim Dalı olarak iki anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.


Radyo, Televizyon ve Sinema programının amacı, iletişim alanına ilişkin yaklaşımlara hâkim, ülke ve dünya gerçeklerini kavrayan, sektörün gereklerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, radyo, televizyon ve sinema alanında çok farklı kademelerde uzmanlaşabilecek, meslek etiğine bağlı iletişimciler yetiştirmektir.


Programımız birikimli bir akademik kadro ve zengin teknik altyapı olanaklarına sahiptir. Programımıza ait Radyo Televizyon ve Sinema Atölyesi (Tayfa Film Atölyesi) bulunmakta ve laboratuvar imkânları bakımından fakültenin fiziki kaynaklarından yararlanılmaktadır.

 

Tayfa Film Atölyesi 2016 yılında faaliyete açılmıştır. Atölye öğrencilerin ders uygulamalarını gerçekleştirmeleri, ulusal ve uluslararası çapta yarışmalara hazırlanmaları ve öğrenci - sektör arası etkinlikler için kullanılmaktadır. Atölye içerisinde dört adet video kurgu bilgisayarı, bir adet ses kurgu bilgisayarı, bir adet ses mikseri, farklı niteliklere sahip Dslr fotoğraf makineleri, sinema kameraları ve film/görsel içerik üretimine dair birçok ekipman bulunmaktadır