Misyon, Vizyon

Misyon: Radyo, Televizyon ve Sinema alanında, disiplinler arası bir yaklaşımla estetik, görsel kültür, bilimsel anlayış hakkında temel bilgi sahibi olan;  kamera, kurgu, senaryo, program yapımı gibi alanlardaki becerileri  ile toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerler doğrultusunda kendini sürekli geliştiren; mesleki pratiklerinde toplumsal sorumluluğu ve toplum yararını gözeten; dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilen, ,araştırma ve geliştirmeye önem veren, mesleki yetkinlik ve becerilerini Radyo, Televizyon ve Sinema'nın her alanında gösterebilen profesyoneller yetiştirmektir.

 

Vizyon: Radyo, Televizyon ve Sinema alanındaki güncel gelişmeler ışığında çağdaş, uluslararası rekabete açık, sorgulayan, araştıran, toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip medya profesyonelleri yetiştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir öğretim kurumu olmak.