Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı

ABD Hakkında

Halkla ilişkiler, bir kuruluş ile halkları arasında iş birliğine ilham vermek için dil ve sembollerin ölçülü ve etik kullanımıdır. Halkla ilişkiler uzmanları işletmelerin, hükümetlerin ve bunların kurumlarının, üniversitelerin, hastanelerin, okulların ve diğer kuruluşların halklarıyla olumlu ilişkiler kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren dersler ile öğrenciler, yeni ürünleri ve mesajları tanıtmak için belirli pazarlama araçlarını nasıl kullanacaklarını veya kriz yönetimi teknikleriyle potansiyel olarak işe zarar veren haberleri nasıl ele alacaklarını öğrenir. Ayrıca dersler kapsamında öğrenciler eleştirel düşünme, veri analizi ve iletişimde teknolojinin rolünü kavrar.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, öğrencileri bir kuruluş ile halkları arasındaki iletişimi araştırmayı, planlamayı, yürütmeyi ve değerlendirmeyi; kuruluşun çevresini izleme ve iletişim politika ve programları konusunda yönetsel yetkinlik kazandırmayı hedefler. Anabilim Dalı, öğrencileri özel sektör ve kamu kuruluşlarının kendi içinde, çalışanları, toplum ve hükümet arasındaki iletişim kalitesini geliştirmelerine yardımcı olmaya hazırlamak için tasarlanmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplininin teorik ve uygulamalı alanlarını bütünleşik biçimde sunmayı hedefleyen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, öğrencilerin gerek kuramsal bakış açısı kazanmaları gerekse sektörel uygulama çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip olmaları için çok yönlü bir program sunmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nın temel çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • Kitle İletişim Araçları
  • Halkla İlişkiler Metinlerinde Yazım Teknikleri
  • Pazarlama Teorisi
  • İletişim Teknolojileri
  • Örgütsel İletişim
  • Küresel İletişim
  • Siyasal İletişim
  • Marka Yönetimi
  • Halkla İlişkiler Kampanyası Geliştirme
Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 23933