Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD

Anabilim Dalı Hakkında

 

Kurulması önerilen Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, kamuya karşı sorumluluğu bulunan basın sektörünün ticari boyutunu ve başka ekonomik iş alanlarıyla olan etkileşimini kendine konu edinmektedir. Bu bağlamda basın işletmeciliği, basın işletmelerinin temel yapısı, küreselleşme süreciyle birlikte değişen basının işletmelerinin değişen yapısı, tekelleşme ve çapraz tekelleşme, uluslararası haber ajanları, basın alanındaki ekonomi politik yaklaşımları incelemek ve yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bilimsel ilkeler ışığında analiz etmek, bu alandaki bilimsel çalışmaları ve güncel tartışmaları öğrencilerle buluşturmak bu anabilim dalının temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 9823