Fakülte Yönetim Kurulları

Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ramazan ERDEM  Dekan
Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU  
Prof. Dr. Abdullah KAPLAN  
Prof. Dr. Ali TÜRK  
Doç. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI    
Doç. Dr. Aygen OKSAY  
Dr. Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR     
Prof. Dr. Ümit ARKLAN           Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR Gazetecilik Bölümü Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan AKSOY             Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜRDAL Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

 
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ramazan ERDEM       Dekan
Prof. Dr. Haluk SONGUR           
Prof. Dr. Ümit ARKLAN  
Prof. Dr. Abdullah KAPLAN          
Doç. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI           
Doç. Dr. Aygen OKSAY       
Dr.Öğr.Üyesi Nedret ÇAĞLAR        
Senato Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sait ÖZKUL
Yayın Tarihi: 11/04/2012
Okunma Sayısı: 10818
Akademik Takvim
Doküman Arşivi
İfade Dergisi
Kampüs Doğu Batı Gazetesi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Radyo