Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı

ABD Hakkında

Örgütlerde Halkla İlişkiler departmanı; hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı iletişim çalışmaları, bir kuruluşu çalışanlarına, müşterilerine, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma çabaları, kuruluşun dış çevreleriyle iyi ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin yönetimi ve doğru olanı yapıp halk tarafından beğenilme, dost kazanma politikası gibi fonksiyonları da içerdiğinden oldukça geniş bir alana sahiptir.

Ayrıca halkla ilişkiler alanının özel ya da tüzel kişilerin kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar geliştirmesine yardımcı olması, onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesi; alınan/alınacak tepkilerin değerlendirilerek tutumlara yön verilmesi, karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin sürdürülmesi anlamındaki etkileri tartışılmazdır.

Günümüzde halkla ilişkiler işletmenin en önemli fonksiyonlarından biri olma niteliğine sahiptir. Belli büyüklüğe ve ölçeğe ulaşmış her örgütün bünyesinde Halkla İlişkiler bölümünü ya da uzman iş görenlerin istihdam edildiğini görmek mümkündür. 

Yayın Tarihi: 18/04/2012
Okunma Sayısı: 20758
Akademik Takvim
Doküman Arşivi
İfade Dergisi
Kampüs Doğu Batı Gazetesi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Radyo