Radyo, Televizyon ve Sinema

Dönem Ders Kodu           Ders Adı Kredi AKTS Dersin Türü Ders Sayfası
1 ATA-160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 Zorunlu AKTS
1 ILT-109 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4 4 Zorunlu AKTS
1 ILT-103 Eleştirel Düşünme 3 4 Zorunlu AKTS
1 ILT-107 Hukukun Temel Kavramları 2 2 Zorunlu AKTS
1 ILT-105 İktisada Giriş 3 4 Zorunlu AKTS
1 ILT-101 İletişime Giriş 3 5 Zorunlu AKTS
1 ING-101 İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 Zorunlu AKTS
1 RTS-101 Radyo Televizyona Giriş 3 5 Zorunlu AKTS
1 TUR-170 Türk Dili I 2 2 Zorunlu AKTS
             
2 ATA-260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2 Zorunlu AKTS
2 ILT-102 İletişim Tarihi 3 5 Zorunlu AKTS
2 ING-102 İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 Zorunlu AKTS
2 ILT-106 Psikoloji 3 4 Zorunlu AKTS
2 RTS-102 Sinemaya Giriş 3 5 Zorunlu AKTS
2 ILT-110 Siyaset Bilimine Giriş 3 3 Zorunlu AKTS
2 ILT-104 Sosyoloji 3 4 Zorunlu AKTS
2 ILT-112 Temel Fotoğrafçılık 2 3 Zorunlu AKTS
             
3 RTS-211 Uygarlık Tarihi 3 3 Zorunlu AKTS
3 RTS-203 Televizyon ve Sinemada Görüntünün Teknik Temelleri 3 5 Zorunlu AKTS
3 HAI-209 Sosyal Psikoloji 3 3 Zorunlu AKTS
3 RTS-207 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 3 4 Zorunlu AKTS
3 RTS-201 Senaryo Yazarlığı 3 3 Zorunlu AKTS
3 RTS-205 Radyoda Program Yapımı 3 3 Zorunlu AKTS
3 RTS-209 İletişim Sosyolojisi 3 3 Zorunlu AKTS
3 RTS-215 Grafik ve Animasyon 2 3 Seçmeli AKTS
3 RTS-219 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 2 3 Seçmeli AKTS
3 RTS-221 İleri Fotoğrafçılık Teknikleri 2 3 Seçmeli AKTS
3 RTS-223 Reklamcılık 2 3 Seçmeli AKTS
3 RTS-217 Yaratıcı Drama 2 3 Seçmeli AKTS
             
4 RTS-202 Televizyonda Program Türleri 3 4 Zorunlu AKTS
4 RTS-208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II 3 4 Zorunlu AKTS
4 RTS-212 İletişim Hukuku 2 3 Zorunlu AKTS
4 RTS-206 Kurgu 3 5 Zorunlu AKTS
4 RTS-204 Sinema ve Televizyonda Kamera ve Işık Teknikleri 3 5 Zorunlu AKTS
4 RTS-210 Siyasal Düşünceler Tarihi 3 3 Zorunlu AKTS
4 RTS-222 Sinema ve Müzik 2 3 Seçmeli AKTS
4 RTS-214 Mesleki Yabancı Dil II 2 3 Seçmeli AKTS
4 RTS-224 Konuşma Eğitimi 2 3 Seçmeli AKTS
4 RTS-216 Reklam Fotoğrafçılığı 2 3 Seçmeli AKTS
4 RTS-218 Röportaj Teknikleri 2 3 Seçmeli AKTS
4 RTS-220 Ses Yapım Teknikleri 2 3 Seçmeli AKTS
             
5 RTS-301 Film Kuramları 3 3 Zorunlu AKTS
5 RTS-303 Televizyonda Yapım Yönetim 3 5 Zorunlu AKTS
5 RTS-305 Televizyon Eleştirisi 3 3 Zorunlu AKTS
5 RTS-307 İletişim Kuramları I 3 4 Zorunlu AKTS
5 UOS-801     Üniversite Ortak Seçmeli I 2 3 Zorunlu AKTS
5 RTS-801 Film Eleştrisi 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-321 Dramaturji 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-323 Görüntü Düzenleme 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-325 Kurgu Uygulamaları 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-327 Sinema ve Felsefe 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-311 Medya Antropolojisi 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-313 Belgesel Sinema 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-315 Yeni Medya 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-317 3D Animasyon 2 3 Seçmeli AKTS
5 RTS-319 Medya Okuryazarlığı 2 3 Seçmeli AKTS
             
6 RTS-308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 3 Zorunlu AKTS
6 RTS-302 Film Yapım Yönetim 3 5 Zorunlu AKTS
6 RTS-304 Sinemada Türler ve Akımlar 3 3 Zorunlu AKTS
6 RTS-306 İletişim Kuramları II 3 4 Zorunlu AKTS
6 UOS-802 Üniversite Ortak Seçmeli II 2 3 Zorunlu AKTS
6 RTS-802 Medya ve Toplum 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-320 Radyo Televizyon Haberciliği 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-322 Göstergebilim 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-324 Estetik 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-326 3D Animasyon II 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-328 Film Çözümlemeleri 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-310 Metin ve Diyalog Yazarlığı 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-312 Televizyonda Yapım Tasarımı 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-314 Felsefi Eleştiri ve Sanat 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-316 Kişilerarası İletişim 2 3 Seçmeli AKTS
6 RTS-318 Kısa Film 2 3 Seçmeli AKTS
             
7 RTS-401 Dünya Sineması 3 5 Zorunlu AKTS
7 RTS-403 Radyo ve Televizyon Uygulamaları I 3 8 Zorunlu AKTS
7 RTS-405 Medya Etiği 3 5 Zorunlu AKTS
7 RTS-407 Kurgu Kuram ve İlkeleri 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-409 Çağdaş Edebiyat ve Sinema 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-411 Medya İşletmeciliği 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-413 Kültürel İncelemeler 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-415 Postprodüksiyon I 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-417 Dijital Radyo Uygulamaları 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-419 Auteur Sinema 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-421 Tüketim Kültürü ve Medya 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-423 Reklam Çözümlemesi 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-425 Kamuoyu ve Kamuoyu Araştırmaları 2 3 Seçmeli AKTS
7 RTS-427 Görsel Kültür 2 3 Seçmeli AKTS
             
8 RTS-402 Türk Sineması 3 5 Zorunlu AKTS
8 RTS-404 Radyo ve Televizyon Uygulamaları II 3 8 Zorunlu AKTS
8 RTS-406 Popüler Kültür ve Gündelik Hayat 3 5 Zorunlu AKTS
8 RTS-408 Televizyon ve Sinemada Uyarlama 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-410 Uluslararası İletişim 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-412 Sinemada Görsel Yapı 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-414 Televizyon ve Sinemada Grafik Uyarlama 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-416 Medya Endüstrisi 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-418 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-420 Sanat ve Yaratıcılık 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-422 Siyasal İletişim 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-424 Söylem Çözümlemesi 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-426 Yeni Toplumsal Hareketler ve Medya 2 3 Seçmeli AKTS
8 RTS-428 Postprodüksiyon II 2 3 Seçmeli AKTS

 

Yayın Tarihi: 09/03/2018
Okunma Sayısı: 7533
Akademik Takvim
Doküman Arşivi
İfade Dergisi
Kampüs Doğu Batı Gazetesi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Radyo